MENU Menu
animacja

Szkolenia

Efektywna współpraca w zespole i w przedsiębiorstwie.

To szkolenie ma na celu podnoszenie kompetencji w zakresie relacji oraz komunikacji interpersonalnej poprzez:

 • Rozpoznawanie rożnych stylów komunikacji i dostosowanie swojego stylu do rożnych zadań, sytuacji oraz osobowości.
 • Uświadomienie zachowań wpływających na skuteczność współpracy oraz pozytywną atmosferę pracy w zespole poprzez rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
 • Wypracowanie technik oraz metod skutecznej komunikacji jako narzędzia do budowania zaangażowania i motywacji w zespole.

Skuteczne zarządzanie zespołem międzynarodowym.

To szkolenie umożliwi podniesienie wydajności twojego zespołu poprzez:

 • Zrozumienie różnic kulturowych, które wpływają na motywacje oraz efektywność zespołu złożonego z osób rożnej narodowości oraz kultur.
 • Wypracowanie technik skutecznej komunikacji międzykulturowej dostosowanej do sytuacji, osób oraz kontekstów.
 • Rozwijanie metod zarządzania zapewniających wysokie rezultaty pracy w zespole wielokulturowym.

Wewnętrzne i zewnętrzne relacje biznesowe w kontekście globalizacji: dynamika współczesnego przedsiębiorstwa.

To szkolenie umożliwi menadżerom oraz właścicielom przedsiębiorstw zrozumienie dynamiki przedsiębiorstw za pomocą analizy strategicznej, która pozwoli na:

 • Zrozumienie interakcji w przedsiębiorstwie wpływających na efektywność pracy zespołowej oraz wyniki przedsiębiorstwa.
 • Nabycie kompetencji zbierania oraz analizy danych niezbędnych do umiejscowienia przedsiębiorstwa w danym kontekście ekonomicznym, geopolitycznym, społecznym i kulturowym.
 • Zwiększenie zdolności diagnozowania sprawności wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa.

Relacje biznesowe oraz kultura biznesu w Ameryce Północnej.

To szkolenie ma na celu podniesienie efektywności przedsiębiorców oraz osób delegowanych do pracy w tym regionie świata poprzez:

 • Zapoznanie z regułami kultury biznesowej w Kanadzie oraz w Stanach Zjednoczonych.
 • Przygotowanie do prowadzenia rozmów oraz negocjacji z partnerami lub pracodawcami w Ameryce Północnej.
 • Nabycie technik efektywnej komunikacji w zespołach wielokulturowych.
Do góry
Tel. +48530016610
Strona wykorzystuje pliki cookies - zaakceptuj i ukryj komunikatAkceptuję