MENU Menu
animacja

Oferta

Badania
i strategia

Analiza rynku:
konkurencja,
ramy regulacyjne,
perspektywy.
Testowanie produktów, usług.
Rozwój strategii rynkowej.

Rozwój
między
narodowy

Organizacja spotkań,
wizyt w terenie,
podroży biznesowych.
Przygotowanie uczestnictwa w targach branżowych czy międzynarodowych. Wsparcie w negocjacjach: przygotowanie, tłumaczenia ustne i pisemne.

Wyszuki
wanie
partnerów

Identyfikacja i ewaluacja potencjalnych partnerów, dystrybutorów, przedstawicieli. Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów strategicznych. Towarzyszenie w spotkaniach biznesowych.

Rekrutacja
i trening

Identyfikacja kompetencji idealnego kandydata. Selekcja oraz ewaluacja lokalnych talentów. Trening i nadzorowanie lokalnej kadry.
Do góry
Tel. +48530016610
Strona wykorzystuje pliki cookies - zaakceptuj i ukryj komunikatAkceptuję